Programului municipal pilot

Start-up pentru tineri și migranți

Scopul este stimularea antreprenoriatului în rândurile tinerilor și migranților din municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă.
Despre program
Primiți până la 200 000 de lei pentru startup-ul Dvs.

Despre Program

Tinerii și migranții reprezintă un segment important al populației țării și în special al municipiului Chișinău, care contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică atât a municipiului cât și a republicii în întregime. În condițiile crizei mondiale și situației socio-economice din țară, apare necesitatea dezvoltării unor instrumente suplimentare de suport orientate spre investiții eficiente și crearea locurilor de muncă.

200k lei
Suport financiar nerambursabil
100k lei
Compensarea valorii dobânzii
Citește mai mult

Obiective specifice

Stimularea spiritului antreprenorial

Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și migranților din municipiul Chișinău

Facilitarea accesului la finanțare

Facilitarea accesului tinerilor și lucrătorilor migranţi, care doresc să înfiinţeze sau să dezvolte o afacere la resursele financiare necesare

Suport tinerilor

Suport tinerilor care dețin o afacere și au realizat o investiție din resurse creditare

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin asigurarea suportului informațional, consultativ și educațional

Crearea condițiilor de dezvoltare

Crearea condițiilor favorabile pentru direcționarea remitențelor obținute de la migranți către sectoarele economiei municipiului Chișinău

Implementarea inovațiilor

Facilitarea implementării inovațiilor, a transferului tehnologic și de know-how

Locuri de muncă

Creșterea numărului locurilor de muncă și întreprinderilor active în municipiul Chișinău

Domeniile Prioritare ale Programului

Domeniile neeligibile
ale Programului
62.check

Afacerile axate pe dezvoltarea următoarelor domenii: industria tehnologiei informației și comunicațiilor; electromecanică; industria agroalimentară și horeca; industria ușoară; industria creativă; turism; sănătate și frumusețe; activități profesionale, științifice sau tehnice; eficiență energetică, agricultură, etc.

62.check

Afacerile care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii

62.check

Afacerile care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how

62.check

Afacerea oferă servicii/produse companiilor terțe

Domeniile neeligibile
ale Programului

Beneficiari ai Programului

62.check
Tânăr viitor antreprenor / Criterii de eligibilitate

Cu vârsta între 18-40 ani care are viza de reședință în municipiul Chișinău și dorește să deschidă o afacere sau deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni

62.check
Lucrător migrant / Criterii de eligibilitate

Care a fost sau este plecat peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă sau beneficiarii de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul întâi) cu vârsta de până la 40 ani, având reședință permanentă în municipiul Chișinău și dorește să deschidă o afacere sau deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău

62.check
Tânăr investitor / Criterii de eligibilitate

Cu vârsta între 18-40 ani care are viza de reședință în municipiul Chișinău, deține o afacere și a efectuat investiții din resurse creditare în ultimele 24 luni, va putea beneficia de compensarea plății dobânzilor achitate la creditele investiționale.

62.check
Tânăr refugiat, viitor antreprenor / Criterii de eligibilitate

Ce a creat un parteneriat cu un tânăr rezident care are viza de reședință în municipiul Chișinău, ambii fiind cu vârsta între 18-40 ani și doresc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni

Suportul Financiar nerambursabil

Suportul financiar se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă (grant), având ca scop facilitarea lansării, minimizarea riscului afacerii și susținerea creării locurilor de muncă. Programul va acorda suport financiar pentru tineri și migranți în două modalități

Pentru a obține o consultație +373(78) 120-120
Suport financiar
200k lei
Suport financiar la lansarea afacerii
Înregistrează-te
Criterii:
  • Suma grantului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 200K MDL pentru finanțarea proiectului investițional
  • Contribuția beneficiarului va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional
Suport financiar
100k lei
Pentru acoperirea dobânzii la credite investiționale
Înregistrează-te
Criterii:
  • Sprijinul este acordat IMM-lor unde fondator și administrator sunt beneficiari eligibili ai Programului (tineri sau migranți), care au obținut credite investiționale în ultimii doi ani înainte de data depunerii cererii de la băncile comerciale
  • Suma maximă compensată este de 100K MDL
  • Mărimea sprijinului acordat se calculează aplicând formula: C=D×(Rm/Rd) ?
  • Pentru creditele cu rata dobânzii flotantă, în formula de calcul va fi utilizată media ratelor dobânzii flotante pentru perioada de calcul

Descrierea etapelor Programului

1
Depunere a Formularelor de aplicare

Aplicarea la Program se realizează prin depunerea online a Cererii de aplicare și a Formularului de aplicare  semnat cu semnătură electronică avansată calificată de către solicitant și a setului de acte corespunzător. Mai departe

2
Procedura de evaluare

Procedura de evaluare pre-finanțare a dosarelor presupune divizarea procesului în 4 etape: Mai departe

3
Aprobare a suportului financiar

Aprobarea dosarelor spre finanțare se va realiza în baza Grilei de evaluare pre-finanțare. Mai departe

4
Încheierea contractului de finanțare

Perfectarea proiectului contractului de finanțare se efectuează de către UIP, conform modelului aprobat. Mai departe

5
Procedura de executare a Contractului

După semnarea contractului beneficiarul  va prezenta în termenul indicat în contract documente confirmative privind efectuarea investiției. Mai departe

6
Procedura de analiză și acceptare

I.P. CMDA va analiza documentele confirmative recepționate și se va asigura că investițiile efectuate corespund prevederilor proiectului investițional și a contractului de finanțare nerambursabilă. Mai departe

7
Procedura de modificare a Contractului

Contractul de finanțare este obligatoriu pentru părțile semnatare și poate fi modificat doar prin acordul scris al părților, în baza unei cereri scrise susținută de argumente ferme și plauzibile, expediate prealabil către cealaltă parte contractantă. Mai departe

8
Procedura de monitorizare

Acțiunile de monitorizare încep imediat după realizarea proiectului investițional de către beneficiar, respectiv încetarea procesului de finanțare și prezentarea setului de acte confirmative privind investiția. Mai departe

Proiect susținut de parteneri

Cursuri de instruire antreprenorială

Primăria municipiului Chișinău, impreună cu partenerii, te ajută sa obții gratuit, cunoștințele necesare pentru inițierea unei afaceri competitive și după să aplici cu planul tău de afaceri pentru a-ți realiza visul.

Înregistrează-te
Cursuri de instruire antreprenorială
Participă gratuit
Top